Greenpeace a wiatraki

greenpeaceOficjalne stanowisko
Międzynarodowej Organizacji Ekologicznej
Greenpeace
w sprawie energetyki wiatrowej
Zobacz

Niezobowiązująca sonda

Czy wiatraki szkodzą ludziom?

Czy wiatraki wytwarzają szkodliwe pola elektromagnetyczne

wiatrak07Pola elektromagnetyczne towarzyszą nam na co dzień. Jego źródła są zarówno naturalne - np. ziemskie pole geomagnetyczne, jaki sztuczne – emitowane praktycznie przez każde urządzenie elektryczne.

Zwykle towarzyszą nam pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50Hz wytwarzane przez urządzenia „domowe” zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V i częstotliwości właśnie 50 Hz. Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można w jego przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczną i magnetyczną. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku, przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Wartości pola magnetycznego o częstotliwości 50Hz spotykane w środowisku

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku

Natężenie pola magnetycznego

Pralka automatyczna

0,3 A/m w odległości 30 cm

Żelazko

0,2 A/m w odległości 30 cm

Monitor komputerowy

0,1 A/m w odległości 10 cm

Odkurzacz

5 A/m w odległości 30 cm

Maszynka do golenia

12-1200 A/m w odległości 5 cm

Suszarka do włosów

4 A/m w odległości 10 cm

Wartości pola elektrycznego o częstotliwości 50Hz spotykane w środowisku

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku

Natężenie pola elektrycznego

Pralka automatyczna

0,13 kV/m w odległości 30 cm

Żelazko

0,12 kV /m w odległości 30 cm

Monitor komputerowy

0,2 kV /m w odległości 10 cm

Odkurzacz

0,13 kV /m w odległości 30 cm

Maszynka do golenia

0,7 kV /m w odległości 5 cm

Suszarka do włosów

0,8 kV /m w odległości 10 cm

 

Otaczają nas również pola średnich i wysokich częstotliwości z innych sztucznych źródeł. To przede wszystkim radiowo – telewizyjne stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne, radionawigacyjne itp.

Turbina wiatrowa jako urządzenie elektryczne, do tego szczególne, bo produkujące energię jest jak najbardziej źródłem pola elektromagnetycznego. Zasadne więc są pytania jak silne jest to pole, jaki ma zasięg i przede wszystkim czy jest szkodliwe dla ludzi.

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883]. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, dla zakresu częstotliwości jakie wytwarza generator elektrowni wiatrowej, wynosi 1000 V/m dla pola elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego.

Turbina wiatrowa, czyli urządzenie wywarzające prąd i przy okazji pole elektromagnetyczne lokalizowana jest średnio na wysokości ok. 100 m nad poziomem gruntu. Okazuje się, że poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni, w poziomie terenu czyli na wysokości człowieka jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne (generator jak i transformator) znajdą się wewnątrz gondoli i są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach ekranujących. Pole generowane przez generator jest polem o częstotliwości 100Hz, natomiast pole generowane przez transformator – polem o częstotliwości 50Hz. Wypadkowe natężenie pola elektrycznego na wysokości 1,8 m n.p.t. wyniesie ok. 9 V/m, tj. znacznie poniżej wartości występującej naturalnie. Wypadkowe pole magnetyczne wyniesie w tym miejscu ok. 4,5 A/m, a więc również mniej niż pole naturalne.

Krótkie porównanie wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska i popularnych źródeł pola elektromagnetycznego

 

Rodzaj pola

Wartość dopuszczalna dla terenów zabudowanych

Elektrownia wiatrowa (na wys. 1,8 m)  

(na wys. 1,8m)

Elektryczna maszynka do golenia (5 cm)

Suszarka do włosów (10 cm)

Wartość pola elektrycznego

1000 V/m

9 V/m

700 V/m

800 V/m

Wartość pola magnetycznego

60 A/m

4,5 A/m

12-1200 A/m

4 A/m

 

Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka jest obiektem wnikliwych badań na całym świecie od wielu, wielu lat. Dotąd nie zostało udowodnione szkodliwe działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na organizmy żywe. Często podnoszony temat jakoby miało powodować powstawanie nowotworów nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistości. Potencjalnie większe niebezpieczeństwo grozi nam ze strony telefonii komórkowej, niż od promieniowania elektromagnetyczne generowane przez turbiny wiatrowe, które mierzone na poziomie gruntu nie przekracza wartości naturalnych.